Luchtfotografie

We fotograferen, filmen en registreren met onbemande vliegende drones (UAV). Ze zijn licht, geruisloos, wendbaar en opereren van op elke gewenste hoogte. En dat biedt unieke perspectieven.

 • Inspectie van moeilijk bereikbare plaatsen
 • Presentatie van bedrijfspanden en terreinen
 • Periodieke fotografie van de bouw van infrastructuur
 • Vogelvluchten t.b.v. toekomstvisualisaties en 3D

Avisum Areal Video

Luchtfotogrammetrie

Fotogrammetrie is de techniek die het mogelijk maakt ruimtelijke metingen te verrichten vanaf foto’s. Men spreekt van luchtfotogrammetrie wanneer het beeldmateriaal vanuit de lucht wordt maakt.

Avisum is gespecialiseerd in het gebruikt UAV’s voor het inzamelen van luchtbeelden. Deze onbemande drones maken een hoeveelheid overlappende foto’s op een vooraf bepaald traject.

Het inzetten van grondcontrolepunten is essentieel voor de nauwkeurigheid van de meting. Dit zijn vaste posities op de grond die herkenbaar zijn op de foto’s en waarvan de locatie zeer nauwkeurig is ingemeten door middel van GPS of total station.

Met luchtfotogrammetrie kunnen volgende producten aangemaakt worden:

 • 2D bovenaanzicht van een gebied of een orthomozaïek
 • Hoogtekaarten & digitaal terreinmodel
 • 3D model van een terrein
 • Pointcloud van een terrein

Inwinning

Dataverzameling

Verwerking

Thermografie

Drones uitgerust met een thermografische camera maken een visuele weergave van de heersende temperaturen, een thermogram.

In veel gevallen hebben lage temperaturen hierop een donkere kleur en de hogere temperaturen lichtere kleuren. Defecten of warmteverliezen worden zo vroegtijdig opgespoord.

Toepassingen zijn:

 • Hotspots bij zonnepanelen
 • Warmteverlies bij industriële installaties
 • Mapping van waterverdeling en irrigatie
 • Dakisolaties